Cách pha dung dịch chuẩn mà có thể bạn chưa biết !

Dung dịch chuẩn độ là những dung dịch  đã biết nồng độ chính xác dùng để xác định nồng độ các dung dịch khác. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách pha chế dung dịch chuẩn độ là gì. Ngay bây giờ Topnet.vn xin được giới thiệu đến quý bạn đọc những cách pha chế dung dịch chuẩn đúng quy cách:

Pha chế dung dịch chuẩn từ chất gốc.

Kết quả hình ảnh cho pha dung dịch chuẩn độ
    Nếu thuốc thử là chất gốc thì việc điều chế dung dịch chuẩn gồm các bước sau:
 • Tính toán lượng chất gốc cần thiết cho quá trình điều chế dung dịch chuẩn.
 • Dùng cân phân tích có độ chính xác 0,1 mg cân chình xác lượng chất gốc đã tính.
 • Hoà tan và chuyển vào bình định mức có thể tích bằng thể tích dung dịch chuẩn cần điều chế, rồi thêm dung môi tới vạch.
Ví dụ: Điều chế 500mL dung dịch chuẩn H2C2O4 0,1M ta phải làm các bước như sau:
 • Tính lượng H2C2O4.2H2O cần thiết trong quá trình điều chế:
 • = 0,5 . 0,1 . 126 = 6,3 (gam)
 • Dùng cân phân tích cân chính xác 6,3 gam chất rắn H2C2O4.2H2O
 • Hoà tan lượng H2C2O4.2H2O vừa cân được vào nước, chuyển vào bình định mức 500 mL rồi thêm nước cho tới vạch.

Pha chế dung dịch chuẩn từ chất không phải là chất gốc.

    Quá trình điều chế gồm 2  giai đoạn như sau:
-       Giai đoạn 1: Điều chế dung dịch có nồng độ gần đúng, cách làm tương tự như điều chế dung dịch chuẩn từ chất gốc.
-       Giai đoạn 2: Xác định chính xác nồng độ dung dịch được điều chế ở trên, bằng cách chuẩn độ với dung dịch chuẩn gốc thích hợp.
   Ví dụ: Điều chế 1 lít dung dịch chuẩn NaOH, ta làm như sau:
-       Giai đoạn 1: điều chế dung dịch NaOH có nồng độ gần đúng 0,1M.
 •   Tính lượng NaOH cần thiết trong quá trình điều chế:
 • mNaOH   = 1 . 0,1 . 40 = 4 (gam)
 •   Dùng cân phân tích cân chính xác 4 gam chất rắn NaOH.
 •   Hoà tan lượng NaOH vừa cân được vào nước, chuyển vào bình định mức 1 lít rồi thêm nước cho tới vạch.
-       Giai đoạn 2: xác định chính xác nồng độ dung dịch chuẩn ph NaOH vừa pha chế ở trên bằng cách chuẩn độ với dung dịch chuẩn gốc là dung dịch H2C2O4 0,1M.

Pha chế dung dịch chuẩn từ dung dịch có nồng độ lớn hơn.

Cách tiến hành như sau:
 •    Tính toán lượng dung dịch có nồng độ cao cần thiết cho quá trình điều chế.
 •    Dùng dụng cụ đo lường thể tích lấy chính xác lượng dung dịch có nồng độ cao vừa tính được.
 •    Cho lượng thể tích trên vào bình định mức có thể tích bằng thể tích dung dịch chuẩn cần điều chế rồi thêm dung môi cho tới vạch.

Pha chế dung dịch chuẩn từ ống chuẩn.

   " Ống chuẩn" là ống trong đó đã chứa sẵn một lượng chính xác thuốc thử ở dạng rắn hoặc lỏng. Khi dùng ống chuẩn để pha chế dung dịch người ta chuyển toàn bộ thuốc thử trong ống chuẩn vào bình định mức 1 lít rồi thêm nước cho tới vạch ta được 1 lít dung dịch chuẩn có nồng độ ghi trên nhãn của ống chuẩn.

Ví dụ: Trên nhãn ống chuẩn ghi HCl 1M, nghĩa là chuyển toàn bộ lượng HCl trong ống chuẩn vào bình định mức 1 lít rồi thêm nước cho tới vạch ta được 1 lít dung dịch chuẩn HCl 1M.

Hy vọng rằng với bài viết này thì quý bạn đọc sẽ phần nào hiểu rõ hơn về cách pha dung dịch và chuẩn độ, nếu có thắc mắc hoặc muốn đóng góp ý kiến hãy liên hệ với Topnet.vn để được tư vấn chi tiết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến