Lý do các phòng thí nghiệm phải đạt tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025:2005

Chuẩn ISO/IEC 17025:2005 là một chuẩn nghiêm ngặt dành cho các phòng thí nghiệm tại Việt Nam dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế. Vậy lý do tại sao lại áp dụng chuẩn này hiện nay? Và cần chú ý những gì khi áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng này cho phòng thí nghiệm? Lợi ích cụ thể của việc áp dụng và được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005? Cùng Topnet tìm hiểu qua các thông tin sau:Dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn hội nhậpViệt Nam gia nhập WTO, AFTA,… với những thay đổi về kinh tế, chính sách hoạt động.Một trong những yêu cầu của sân chơi WTO, AFTA là Việt Nam phải nắm chắc, đáp ứng được các luật định, công ước, hiệp ước cho sân chơi WTO, AFTA, … đặt ra.

Trong lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn thì yêu cầu của Quốc tế đó là kết quả công bố thử nghiệm, hiệu chuẩn phải kèm theo “Một chứng nhận, chứng thư được chấp nhận toàn cầu”. Ví dụ tủ sấy dụng cụ phòng thí nghiệm cần đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa kết quả thừ nghiệm, hiệu chuẩn phải xuất phát từ các phòng thử nghiệm hiệu chuẩn được quyền cấp “chứng nhận, chứng thư được chấp nhận toàn cầu”. Đây cũng là ý nghĩa thể hiện vai trò của hoạt động công nhận trong việc giảm thiểu các hàng rào kĩ thuật trong thương mại; tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Kết quả thí nghiệm của bạn sẽ được công nhận trên toàn thế giới


Một phòng thí nghiệm (PTN) nào đó được Quốc tế công nhận về năng lực sẽ có được nhiều cơ hội tăng doanh thu, việc phấn đấu trở thành PTN được công nhận là một xu hướng tất yếu đối với các PTN nói chung và đối với các phòng thí nghiệm ở Việt Nam nói riêng, khi mà nền kinh tế thế giới đang “toàn cầu hoá” ngày càng mạnh mẽ.

Gửi mẫu thử nghiệm cho phòng thí nghiệm được Quốc tế công nhận năng lực để có được “kết quả kiểm tra/thử nghiệm được chấp nhận toàn cầu” ngày càng tăng cao.Được công nhận ISO/IEC 17025:2005, kết quả thử nghiệm sẽ được công nhận trên toàn thế giới
Được công nhận ISO/IEC 17025:2005, kết quả thử nghiệm sẽ được công nhận trên toàn thế giới


Căn cứ để một phòng thí nghiệm được Quốc tế công nhận về năng lực là phòng thí nghiệm đó phải được một tổ chức công nhận (như là VILAS) công nhân phòng thí nghiệm đó phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.

Khẳng định độ tin cậy của các thí nghiệm


Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 sẽ giúp phòng thí nghiêm có cơ hội tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực, khẳng định độ tin cậy đối với kết quả các phép đo/thử/hiệu chuẩn.

Điều quan trọng hơn là kết quả các phép đo lường/thử nghiệm  như sử dụng dụng cụ phòng thí nghiệm vi sinh của các PTN được công nhận đã được Nhà nước thừa nhận về tính pháp lí. Điều này được khẳng định tại Điều 16 Chương III trong Nghị định 179/2004/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 21/10/2004, đó là: “Kết quả thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hoá và hệ thống quản lí chất lượng của các tổ chức thử nghiệm, giám định và chứng nhận tương ứng được ưu tiên sử dụng như những văn bản có tính pháp lý trong hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong nước và quan hệ thương mại với nước ngoài”.

Topnet là một trong những đơn vị bán dụng cụ phòng thí nghiệm với các thiết bị phổ biến trên thế giới, đạt tiêu chuẩn cao. Hãy lựa chọn những thiết bị thí nghiệm tại Topnet để đảm bảo về chất lượng nhất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến